Tip 400 Bela namenska brašna

Pšenično brašno TIP-400

Pšenično brašno TIP-400

Ovaj proizvod postoji u ambalažama od: 1kg, 5kg.