Video Multimedia

Tako je bilo te 1932...

Posebno smo ponosni što smo sačuvali tradiciju proizvodnje integralnog brašna radeći ga u mlinu sa prirodnim kamenom (kao na vodenici). Prva vodenica je napravljena još 1932. godine, i do pre desetak godina je mleveno na njoj na vodi, uglavnom meštanima za ujam.